تولید علم و نقش عوامل بازدارنده
40 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ایران(آبان 1383) دانشگاه صنعتی شریف
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی