سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه
34 بازدید
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مطالعه نظریه ولایت فقیه به شکل منقطع و مجزا، داوری ناقصی از آن را پیش روی ما قرار می‌دهد اما بررسی آن در بستر تاریخی‌اش و سیری که به اندیشه جمهوری اسلامی رسید، می‌تواند راهگشا باشد. ولایت فقیه به دلیل تأثیرپذیری از دو عنصر زمان و مکان همواره فراز و نشیب و تحول فراوانی داشته است ؛ یعنی اگر جامعه شیعی وضعیت مناسبی داشته، ولایت فقیه هم رشد و توسعه چشمگیری داشته و در فضای نامناسب دچار سکون شده است. کتاب «سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه‌ سیاسی شیعه» به بررسی گفته‌ها و آرای فقهای بزرگ و برجسته از زمان آغاز غیبت کبری تا عصر حاضر پرداخته است و آن را به 5 بخش تقسیم کرده است. در این کتاب نظر فقیهان در دو حوزه کلام و فقه بررسی شده است. حوزه کلام و مباحث مربوط به امامت و حکومت که در بسیاری از تحقیق‌ها پیرامون ولایت فقیه مغفول مانده، بخش مهمی از پیشینه ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد. در حوزه فقه نیز مطالب مربوط به دولت و حکومت در فقه شیعه همچون خمس، زکات، نماز جمعه و...بحث شده‌اند و از مجموع این بحث‌ها نمودار حرکتی ولایت فقیه ترسیم شده است.